Velkommen til Rennebunytt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Meny

Med utvidet dekningsområde!
Rennebunytt-forside-03-2014
Rennebunytt sendes fra 1. januar 2014 også ut t.o.m. Meldal sentrum i tillegg til Jerpstad i Meldal. D.v.s. at opplaget er økt til 2.500 for hver utgivelse. Dermed når du ALLE HUSSTANDER i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum.

Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.

Ta gjerne kontakt om du ønsker annonsering eller har tips til redaksjonelt stoff!
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no

UTGIVELSESPLAN 2014 finner du i menyen til venstre!

Bildene på dette nettstedet tilhører Mediaprofil as og kan ikke brukes fritt!

facebook_____________________________________________________________________________
MEDIAPROFIL as - tlf 72 42 76 66 - Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu - dagfinn@mediaprofil.no